Stäng

Fakta om ljuskällor

Här kan du läsa fakta om olika ljuskällor och jämföra för- och nackdelar. Du kan också se hur mycket pengar och miljö du sparar genom att byta till mer energieffektiva lampor. Den mesta av informationen du hittar här är hämtad från Lampinfo som är ett samarbete mellan belysningsbranchen och El-Kretsen.

Spara pengar

Kolla hur mycket du kan spara
20-25 procent av energiförbrukningen i ett hushåll går åt till belysning.
En lågenergilampa drar bara en femtedel så mycket energi som en vanlig glödlampa men räcker 6-15 gånger längre.
För varje glödlampa som du byter till en lågenergilampa sparar du över 600 kr under lampans livslängd!*

Totalkostnad glödlampa:
(1,40 kr x 10 000 timmar x 0,060 kW ) + ( 5 kr x 10 st ) = 890 kr

Totalkostnad lågenergilampa (med 10 000 timmars livslängd):
(1,40 kr x 10 000 timmar x 0,011 kW ) + ( 100 kr x 1st ) = 254 kr

Besparing med lågenergilampa: 890 kr - 254 kr = 636 kr under 10 år.

*En lågenergilampa kräver bara en femtedel så mycket energi (watt) för att ge samma ljusstyrka.

Spara miljö

Så mycket minskar koldioxidutsläppen
En lågenergilampa som håller i 10 000 timmar sparar mer än 500 kWh under sin livslängd. Det innebär 200 kilo i minskade koldioxidutsläpp*, vilket motsvarar en bilresa mellan Stockholm och Berlin.
Varje dag används 3,6 miljarder glödlampor i Europa. Om hälften av dessa byttes ut till lågenergilampor skulle vi minska utsläppen med 23 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 27 kolkraftverk.
90-100 % av materialen i en lågenergilampa återvinns. Så glöm inte att lämna in dina förbrukade lampor i återvinningen.
För att översätta sparad energi (kWh) till utsläpp av koldioxid har vi utgått från hur mycket koldioxid som genereras av elkraftproduktionen i EU:s 25 medlemsländer. (0,424 kilo koldioxid per kWh)

Lågenergilampor innehåller en liten mängd kvicksilver och det är en förutsättning för att kunna göra dem så energieffektiva som de är. Det är bra för miljön då lågenergilampors miljöbelastning till 90 - 95 % sker via den energi som förbrukas under lampornas livstid. Produktionen av denna energi ger okontrollerade utsläpp av bl.a. kvicksilver och koldioxid, om fossila bränslen som kol och olja används.

Hur många watt behövs?

En lågenergilampa förbrukar bara en femtedel så mycket energi som en vanlig glödlampa. En 20 W lågenergilampa ger med andra ord samma ljus som en 100 W glödlampa. Det finns lågenergilampor med styrka mellan 5 W och 32 W. De kan ge ljus mellan 25 W och 150 W.

Jämförelse i watt mellan lågenergilampor och glödlampor:

Lågenergilampor W

5 7 9 11  12  13  15 18  20 23 25 32

Glödlampor W

25

40

40

60 60  60  75 75 100 120 120 150

 

Många alternativ till glödlampan

Här hittar du länkar till andra informationskällor:

 

Lampinfo

Naturskyddsföreningen

Energisparande LED-lampor

Din kundvagn

Kundvagnen är tom
0 st 0 kr
Till kassan

(700 kr kvar till fri frakt)